Administering IBM Operational Decision Manager V8.7.1
IBM Operational Decision Manager V8.7.1
Administration
Code:WB393G
Duur:32 Uur
Niveau:Gemiddeld
Locatie:Klaslokaal
Bron:IBM
Deze cursus wordt in overleg met de cursisten ingepland.

Overzicht

In deze cursus leren systeembeheerders om IBM Operational Decision Manager (ODM) te beheren. U leert de concepten en de vaardigheden die nodig zijn om Decision Rules Server, Decision Center and Decision Insights te instaleren, configureren en te beheren.

Hands-on oefeningen gedurende de cursus geven u praktische ervaringen bij de kennis die u op doet bij de gepresenteerde lessen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor systeembeheerders die Operational Decision Manager gaan installeren, configureren en beheren.

Voorvaardigheden

Verwacht wordt dat de cursisten:
 • Basiskennis van database management hebben
 • Bekend zijn met de werking van source code controle (SCC) systemen
 • Basiskennis van Ant en Java programmeer taal hebben
 • Met WebSphere Application Server kunnen werken
 • Kennis hebben van Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)
 • Bekend zijn met Representational State Transfer (REST) Services architectuur
 • Bekend zijn met WebSphere eXtreme Scale

Onderwerpen

De onderstaande onderdelen bestaan vrijwel allemaal uit een of meer oefeningen bij de bijbehorende presentaties:

 • Introductie Operational Decision Manager voor systeembeheerders
 • Operational Decision Manager configuratie
 • Security: user rollen en permissies configureren en beheren
 • Verschillende environments synchroniseren
 • Deployments uitvoeren en beheren
 • Rule Execution Server administratie
 • Decision Warehouse voor ruleset execution audits gebruiken
 • Execution en performance monitoring
 • Baselines en meervoudige releases beheren
 • Introductie Decision Server Insights voor systeembeheerders
 • Insight Server configureren
 • Decision Server Insights deployments uitvoeren en beheren
 • Decision Server Insights administratie

Doelen

Na het voltooien van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:
 • De IBM Operational Decision Manager Advanced architectuur te beschijven
 • De verschillende topology opties voor een geclusterde omgeving uit te leggen
 • De configuratie van de Decision Server Rules, Decision Center en Decision Server Insights na installatie te doen
 • De security van ODM Advanced componenten te beheren
 • Projecten tussen business en development omgevingen te synchroniseren
 • Deployments van Decision Server Rules en Decision Server Insights uit te voeren en te beheren
 • Rule uitvoering te monitoren en performance issues op te lossen
 • Versions, baselines en meervoudige releases in Decision Center te beheren
 • Een Decision Server Insights referentie topology te installeren en configureren
 • Inbound en outbound servers, te behoeve van connectivity, te configureren

Meer IBM Filenet Producten

 • IBM Case Manager
 • IBM Datacap
 • IBM Enterprise records

Business Process Producten

 • Business Process Manager
 • Operational Decision Manager
 • Business Monitor